Thông báo niêm yết 13

10 Views
  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 13/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách

Địa chỉ: Số 232A, đường Trần Phú, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  1. Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

         Là quyền sử dụng 407,5 m2 đất ở được chia thành 04 lô, tại điểm quy hoạch dân cư thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

 

STT Vị trí quy hoạch Giá khởi điểm Tiền hồ sơ (đ/H.sơ/lô đất) Tiền đặt trước

 (đ/Lô đất)

Lô số Diện tích (m2) Đơn giá

(m2)

Thành tiền/lô đất
1 L15 101,5 9.500.000 964.250.000 500.000 192.850.000
2 L22 108 9.500.000 1.026.000.000 500.000 205.200.000
3 L23 108 9.500.000 1.026.000.000 500.000 205.200.000
4 L41 90 9.500.000 855.000.000 500.000 171.000.000
Tổng cộng 407,5   3.871.250.000    774.250.000

 

        + Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật;

  1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Những người thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai 2013. Một hộ gia đình chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi lô đất (mỗi thửa đất) và không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá cùng một lô đất (Thửa đất);

+ Những người không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016;

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và đảm bảo các điều kiện để được giao đất ở theo Luật Đất đai năm 2013. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản, không có vi phạm pháp luật về kinh tế.

+ Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tham gia đấu giá của mình, và khẳng định chắc chắn là những người đủ điều kiện “Được đăng ký tham gia đấu giá”. Nếu thuộc trường hợp “Không được đăng ký tham gia đấu giá” mà cứ cố tình vào mua hồ sơ đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phát hiện được sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và những hậu quả gây ra;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, theo thời gian quy định;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao);

  1. 3. Kế hoạch tổ chức đấu giá (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

+ Từ 8h00’ đến 16h00’ từ ngày 05/06/2024 đến ngày 25/06/2024;

+ Ngày 26/06/2024, bán hồ sơ từ 08h00’ đến 15h30’

3.2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Từ 8h00’ đến 16h30’ từ ngày 05/06/2024 đến ngày 25/06/2024;

+ Ngày 26/06/2024, tiếp nhận hồ sơ từ 08h00’ đến 16h00’

3.3. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

 + Từ 8h30’ đến 16h30’ ngày 24/06/2024 và ngày 25/06/2024;

 + Ngày 26/06/2024, khách hàng bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu từ 08h30’ đến 16h00’;

 + Địa điểm đặt hòm phiếu trả giá: Tại hội trường UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

        3.4. Niêm phong hòm phiếu giá.

        + Hòm phiếu được niêm phong lúc 16h01’ngày 26/06/2024;

        + Sau khi hòm phiếu được niêm phong sẽ bàn giao cho UBND xã An Bình quản lý, chìa khóa do phòng Tài chính- Kế hoạch giữ;

3.5. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

 + Thời gian: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã An Bình, huyện Nam Sách vào lúc 08h30’ ngày 21/06/2024 và ngày 22/06/2024 để đi xem thực tế khu đất;

           + Địa điểm xem tài sản: Tại điểm quy hoạch dân cư thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

  3.6. Nộp tiền đặt trước:

+ Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Landpro từ ngày 26/06/2024 đến 14h00’ ngày 27/06/2024 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 14h00’ ngày 27/06/2024;

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

 + Số tài khoản: 0691000425189

 + Mở tại: Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội.

 3.7. Hình thức đấu giá:

 + Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô;

 + Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.8. Phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

+ Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

        + Khách hàng trả giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá không làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ (điểm b, mục 1, công văn 1303/STP-HC&BTTP ngày 25/7/2022);

3.9. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND xã An Bình huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương từ 13 giờ 30 phút ngày 30/06/2024 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 14 giờ 00 phút ngày 30/06/2024 (Chủ nhật)

3.10. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

        + Tại hội trường UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

        Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

         + UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

         + Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818.

 

 

Nơi nhận:

– UBND huyện Nam Sách;

– Phòng Tài chính- Kế hoạch;

– Phòng Tài nguyên & Môi trường;

– Chi cục thuế khu vực Nam Thanh;

– UBND xã An Bình

– KH tham gia đấu giá;

– Lưu VP Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Đắc

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *