Thông báo niêm yết 08

75 Views
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 08/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hải Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thành phố Chí Linh

Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

         Quyền sử dụng 105,5 m2 đất ở, được chia thành 01 (một) lô tại Điểm dân cư mới Khu Ninh Chấp 5, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

 

Stt Ký hiệu lô đất  Diện tích (m2)  Giá khởi điểm (đồng/m2) Tổng giá

khởi điểm

(đồng)

 Tiền hồ sơ (đồng)  Tiền đặt trước (đồng)
1 BL30 105,5 12.380.000 1.306.090.000 500.000 261.218.000

 

        + Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật;

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Những người thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai 2013. Một hộ gia đình chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi lô đất (mỗi thửa đất) và không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá cùng một lô đất (Thửa đất);

+ Những người không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016;

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và đảm bảo các điều kiện để được giao đất ở theo Luật Đất đai năm 2013. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản, không có vi phạm pháp luật về kinh tế.

+ Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tham gia đấu giá của mình, và khẳng định chắc chắn là những người đủ điều kiện “Được đăng ký tham gia đấu giá”. Nếu thuộc trường hợp “Không được đăng ký tham gia đấu giá” mà cứ cố tình vào mua hồ sơ đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phát hiện được sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và những hậu quả gây ra;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND Phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Landpro, theo thời gian quy định;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao);

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/04/2024 đến 16h00’ ngày 17/04/2024, tại hội trường UBND Phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và tại trụ sở Công ty Landpro;

3.2. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

 + Thời gian khách hàng bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu: Từ 8h30’ đến 16h30’ từ ngày 16/04/2024 đến ngày 17/04/2024;

         + Địa điểm đặt hòm phiếu trả giá: Tại hội trường UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

        3.3. Niêm phong hòm phiếu giá.

        + Hòm phiếu được niêm phong lúc 16h31’ ngày 17/04/2024;

        + Sau khi hòm phiếu đã được niêm phong, hòm phiếu sẽ do UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh giữ và quản lý, chìa khóa do phòng Tài chính- Kế hoạch giữ;

3.4. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

 + Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh vào lúc 08h30’ ngày 11/04/2024 và ngày 12/04/2024 để đi xem thực tế khu đất;

        + Địa điểm xem tài sản: Tại Điểm dân cư mới Khu Ninh Chấp 5, phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

3.5. Nộp tiền đặt trước:

 Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Landpro ngày 17/04/2024 đến 16h00’ ngày 18/04/2024 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 16h00’ ngày 18/04/2024

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

+ Số tài khoản: 2300201013167

        + Mở tại: Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Hải Dương.

 3.6. Hình thức đấu giá:

 + Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô;

 + Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.7. Phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

+ Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

        + Khách hàng trả giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá không làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ (điểm b, mục 1, công văn 1303/STP-HC&BTTP ngày 25/7/2022);

3.8. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ 13 giờ 30 phút ngày 20/04/2024 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 14 giờ 00 phút ngày 20/04/2024 (Thứ 7);

3.9. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

        + Tại hội trường UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

        Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

         + UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

         + Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818.

 

Nơi nhận:

– UBND thành phố Chí Linh;

– Phòng Tài chính- Kế hoạch;

– Phòng Tài nguyên & Môi trường;

– Chi cục thuế TP Chí Linh;

– UBND phường Thái Học

– KH tham gia đấu giá;

– Lưu VP Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Đắc

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *