Thông báo niêm yết 07

28 Views
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 07/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hải Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  1. Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

Quyền sử dụng 3.018,0 m2 đất ở được chia thành 30 lô, tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới số 03, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

 

STT Vị trí quy hoạch Giá khởi điểm Tiền hồ sơ (đ/H.sơ/lô đất) Tiền đặt trước

 (đ/Lô đất)

Lô số Diện tích (m2) Đơn giá

(đ/m2)

Thành tiền/lô đất
Vị trí 1:  Có 27 lô, mức giá khởi điểm 12.000.000đ/m2, tổng diện tích 2.700 m2
1 L.01 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
2 L.02 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
3 L.03 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
4 L.04 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
5 L.05 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
6 L.06 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
7 L.07 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
8 L.08 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
9 L.09 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
10 L.10 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
11 L.11 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
12 L.12 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
13 L.13 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
14 L.14 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
15 L.15 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
16 L.16 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
17 L.17 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
18 L.18 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
19 L.19 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
20 L.20 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
21 L.21 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
22 L.22 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
23 L.23 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
24 L.24 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
25 L.25 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
26 L.26 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
27 L.27 100 12.000.000 1.200.000.000 500.000 240.000.000
Vị trí 2:  Có 03 lô, mức giá khởi điểm 10.000.000đ/m2, tổng diện tích 318 m2
28 L.28 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000
29 L.29 109 10.000.000 1.090.000.000 500.000 218.000.000
30 L.30 109 10.000.000 1.090.000.000 500.000 218.000.000
Tổng cộng 3.018   35.580.000.000    

 

+ Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật;

  1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Những người thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai 2013. Một hộ gia đình chỉ được cử một người đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi lô đất (mỗi thửa đất) và không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của người đăng ký tham gia đấu giá cùng một lô đất (Thửa đất);

+ Những người không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016;

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và đảm bảo các điều kiện để được giao đất ở theo Luật Đất đai năm 2013. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản, không có vi phạm pháp luật về kinh tế.

+ Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tham gia đấu giá của mình, và khẳng định chắc chắn là những người đủ điều kiện “Được đăng ký tham gia đấu giá”. Nếu thuộc trường hợp “Không được đăng ký tham gia đấu giá” mà cứ cố tình vào mua hồ sơ đăng ký, cơ quan có thẩm quyền phát hiện được sẽ phải tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và những hậu quả gây ra;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Landpro, theo thời gian quy định;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao);

  1. 3. Kế hoạch tổ chức đấu giá (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/03/2024 đến 16h00’ ngày 27/03/2024, tại hội trường UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và tại trụ sở Công ty Landpro;

3.2. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

+ Thời gian khách hàng bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu: Từ 8h30’ đến 16h30’ từ ngày 20/03/2024 đến ngày 27/03/2024;

+ Địa điểm đặt hòm phiếu trả giá: Tại hội trường UBND xã Thạch Lỗi;

       3.3. Niêm phong hòm phiếu giá.

+ Hòm phiếu được niêm phong lúc 16h31’ ngày 27/03/2024;

+ Sau khi hòm phiếu đã được niêm phong, hòm phiếu sẽ do UBND xã Thạch Lỗi giữ và quản lý, chìa khóa do phòng Tài nguyên & Môi trường giữ;

3.4. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

+ Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng vào lúc 08h30’ ngày 21/03/2024 và ngày 22/03/2024 để đi xem thực tế khu đất;

+ Địa điểm xem tài sản: tại vị trí quy hoạch chi tiết Điểm dân cư mới số 03, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

3.5. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Landpro từ ngày 27/03/2024 đến 16h00’ ngày 28/03/2024 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 16h00’ ngày 28/03/2024

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

   + Số tài khoản: 0691000425189

   + Mở tại: Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

 3.6. Hình thức đấu giá:

 + Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô;

+ Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.7. Phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

+ Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

+ Khách hàng trả giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá không làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ (điểm b, mục 1, công văn 1303/STP-HC&BTTP ngày 25/7/2022);

3.8. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ 07 giờ 30 phút ngày 31/03/2024 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 31/03/2024 (Chủ Nhật);

3.9. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

+ Tại hội trường UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

        Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

+ Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818

 

Nơi nhận:

– UBND huyện Cẩm Giàng;

– Phòng Tài nguyên & Môi trường;

– Phòng Tài chính- Kế hoạch;

– Chi cục thuế KV Cẩm Bình;.

– UBND xã Thạch Lỗi

– KH tham gia đấu giá;

– Lưu VP Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hữu Đắc

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *