Thông báo niêm yết 11

126 Views
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 11/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 232A, đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  1. Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

Quyền sử dụng 4.286,0 m2 đất ở, được chia thành 34 lô tại điểm dân cư số 1 thôn Lý Văn – Phong Trạch, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

 

STT Vị trí quy hoạch Giá khởi điểm Tiền hồ sơ (đ/H.sơ/lô đất) Tiền đặt trước

 (đ/Lô đất)

Lô số Diện tích (m2) Đơn giá

(đ/m2)

Thành tiền/lô đất
1 L46 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
2 L47 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
3 L48 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
4 L49 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
5 L50 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
6 L51 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
7 L52 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
8 L53 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
9 L54 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
10 L55 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
11 L56 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
12 L57 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
13 L58 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
14 L59 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
15 L60 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
16 L61 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
17 L62 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
18 L63 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
19 L64 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
20 L65 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
21 L66 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
22 L67 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
23 L68 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
24 L69 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
25 L70 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
26 L71 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
27 L72 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
28 L73 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
29 L74 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
30 L75 125,0 9.500.000 1.187.500.000 500.000 237.500.000
31 L76 126,0 9.500.000 1.197.000.000 500.000 239.400.000
32 L77 127,0 9.500.000 1.206.500.000 500.000 241.300.000
33 L78 114,0 9.500.000 1.083.000.000 500.000 216.600.000
34 L79 169,0 9.500.000 1.605.500.000 500.000 321.100.000
Tổng cộng 4.286,0 40.717.000.000   8.143.400.000

 

        + Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật;

  1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương hoặc Công ty đấu giá hợp danh Landpro, theo thời gian quy định;

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

 + Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao)

  1. 3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/11/2023 đến 16h00’ ngày 20/12/2023, tại hội trường UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và tại trụ sở Công ty Landpro;

         3.2. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

       + Thời gian khách hàng bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu: Từ 8h30’ đến 16h30’ từ ngày 11/12/2023 đến ngày 20/12/2023;

       + Địa điểm đặt hòm phiếu trả giá: Tại hội trường UBND xã Phú Điền;

       3.3. Niêm phong hòm phiếu giá.

       + Hòm phiếu được niêm phong lúc 16h31’ ngày 20/12/2023;

       + Sau khi hòm phiếu đã được niêm phong, hòm phiếu sẽ do UBND xã Phú Điền giữ và quản lý, chìa khóa do phòng Tài chính- Kế hoạch giữ;

3.4. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

+ Thời gian: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách vào lúc 08h30’ ngày 13/12/2023 và ngày 14/12/2023 để đi xem thực tế khu đất;

        + Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí quy điểm dân cư số 1, thôn Lý Văn – Phong Trạch, xã Phú Điền, huyện Nam Sách (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

3.5. Nộp tiền đặt trước: 

 Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Landpro ngày 20/12/2023 đến 16h00’ ngày 21/12/2023 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 16h00’ ngày 21/12/2023

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro 

+ Số tài khoản: 678 56789

+ Mở tại: Techcombank – Chi nhánh  Hà Thành          

  3.6. Hình thức đấu giá:

  + Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô;

  + Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.7. Phương thức đấu giá:

  + Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

  + Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

    + Khách hàng trả giá phải làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu giá trả của Khách hàng tham gia đấu giá không làm tròn đến hàng trăm nghìn đồng thì phiếu trả giá đó sẽ không hợp lệ (điểm b, mục 1, công văn 1303/STP-HC&BTTP ngày 25/7/2022);

3.8. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

  + Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương từ 07 giờ 00 phút ngày 24/12/2023 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 24/12/2023 (Chủ Nhật);

3.9. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 

        + Tại hội trường UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

        Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

         + UBND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

         + Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818 

 

Nơi nhận:

– UBND huyện Nam Sách;

– Phòng Tài chính – Kế hoạch;

– Phòng TNMT;

– Chi cục thuế KV Nam Thanh;.

– UBND xã Phú Điền

– KH tham gia đấu giá;

– Lưu VP Công ty.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Đắc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *