3. Thông báo niêm yết (HĐ.12)

211 Views
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LANDPRO

Số: 12/Landpro/TB-ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2022

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Đơn vị có tài sản Đấu giá: UBND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  1. Vị trí quy hoạch, Tài sản đấu giá, Diện tích, Đơn giá khởi điểm, Tiền hồ sơ, Tiền đặt trước. (Vị trí từng lô xem bản quy hoạch chi tiết)

Quyền sử dụng 1.489,6 m2 đất ở, được chia thành 15 lô tại vị trí quy hoạch Khu dân cư mới thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

 

Vị trí Lô đất Diện tích

 lô đất

(m2)

Giá

khởi điểm

(đ/m2)

Tiền

Bán hồ sơ (đ/hồ sơ/lô)

Tiền

đặt trước

(đ/lô đất)

1 Từ Lô L1-4 đến Lô L1-9 (Gồm 6 lô) Từ 99,2 m2 đến 100 m2 25.000.000 500.000 300.000.000
2 Từ Lô L1-10 đến Lô L1-18 (Gồm 9 lô) Từ 94,4 m2 đến 100 m2 18.000.000 500.000 250.000.000

 

        + Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định đã được phê duyệt;

+ Khách hàng trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ và các loại phí khác (Nếu có) theo quy định của pháp luật, không nằm trong giá bán;

  1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

2.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng hoặc Công ty đấu giá hợp danh Landpro, theo thời gian quy định tại mục 3 của thông báo này.

2.3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

 + Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính); Chứng minh nhân dân hoặc CCCD (Bản sao)

  2.4. Hình thức đấu giá:

+ Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016;

2.5. Phương thức đấu giá: Trả giá lên bắt đầu từ giá khởi điểm và không theo bước giá

  1. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/04/2022 đến 16h30’ ngày 20/04/2022,  tại UBND xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và tại trụ sở Công ty Landpro;

3.2. Thời gian, địa điểm xem khu đất;

+ Thời gian: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng vào lúc 15/04/2022 và ngày 16/04/2022 để đi xem thực tế khu đất;

+ Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí quy hoạch Khu dân cư mới thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (Nơi có các lô đất bán đấu giá);

 3.3. Nộp tiền đặt trước: 

Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Landpro ngày 20/04/2022 và ngày 21/04/2022 và phải báo có trên tài khoản của Công ty Landpro chậm nhất 16h00’ ngày 21/04/2022;

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

+ Số tài khoản: 2300201013167

+ Mở tại: Agribank – Chi nhánh tỉnh Hải Dương;

        3.4. Hình thức đấu giá:

+ Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng;

+ Không quy định cụ thể bước giá do vậy khách hàng tự cân đối để trả giá;

3.5. Phương thức đấu giá:

+ Trả giá lên, bắt đầu từ giá khởi điểm;

+ Nếu khách hàng trả dưới giá khởi điểm, phiếu giá đó không hợp lệ, sẽ bị loại;

3.6. Thời gian địa điểm bỏ phiếu trả giá (Trong giờ hành chính):

3.6.1. Địa điểm đặt hòm phiếu:

+ Tại UBND xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

   3.6.2. Thời gian bỏ phiếu giá vào hòm phiếu.

+ Thời gian khách bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu: Từ 8h30’ đến 16h00’ ngày 20/04/2022 và ngày 21/04/2022;

+ Khách hàng tham gia đấu giá đăng ký vị trí nào thì phải bỏ phiếu ở vị trí đó, nếu bỏ nhầm vị trí phiếu giá đó sẽ bị loại;

+ Mỗi phiếu trả giá tương đương với 01 (một) lô đất đấu giá;

    + Khách hàng tham gia đấu giá đã bỏ bao nhiêu phiếu trả giá của mình vào hòm phiếu thì phải nộp khoản tiền đặt trước tương ứng với bấy nhiêu lô đất đấu giá;

     + Nếu số lượng phiếu trả giá trong hòm phiếu nhiều hơn số tiền đặt trước của lô đất thì toàn bộ tất cả các phiếu giá của khách hàng đều bị loại, “Khoản 1 công văn số 258/STP-BTTP ngày 19/03/2020 sủa Sở tư pháp Hải Dương về việc chấn chỉnh nội dung liên quan đến thực hiện đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp”;

 + Tất cả những phiếu trả giá bị loại sẽ không được xét trúng đấu giá;

3.6.2. Niêm phong hòm phiếu giá.

+ Hòm phiếu được niêm phong lúc 16h01’ ngày 21/04/2022;

+ Sau khi hòm phiếu đã được niêm phong sẽ giao cho ủy ban xã quản lý;

3.6.3. Địa điểm đặt hòm phiếu

+ Tại hội trường UBND xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

3.7. Thời gian tổ chức buổi công bố giá:

+ Khách hàng tham gia đấu giá có mặt tại sảnh hội trường UBND xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ 07 giờ 00 phút ngày 23/04/2022 để làm thủ tục ký nhận thẻ đấu giá, sau đó vào trong hội trường, ngồi đúng vị trí ban tổ chức quy định. Khi đi khách hàng nhớ mang theo CMND hoặc Căn cước công dân (bản chính) để ban tổ chức đối chiếu;

+ Buổi công bố giá được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 23/04/2022 (Thứ 7);

        3.8. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 

        + Tại hội trường UBND xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

        + UBND xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

        + Công ty đấu giá hợp danh Landpro. Điện thoại: 0983.272.818 

 

Nơi nhận:

    – UBND huyện Cẩm Giàng;

     – Phòng TNMT;

     – Phòng TC – kế hoạch;

     – Chi cục thuế KV Cẩm Bình;.

    – UBND xã Cẩm Vũ

    – KH tham gia đấu giá;

    – Lưu VP Công ty;

                                 GIÁM ĐỐC

                         Nguyễn Hữu Đắc

 

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *